Klarna
För att erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder skickar vi din personliga information i form av kontakt- och beställningsinformation till Klarna, så att Klarna kan bedöma om du uppfyller kraven för deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas integritetspolicy.

Allmänt
Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna hemsida.

Vilka uppgifter lagrar vi?
Vi lagrar de personuppgifter som respektive fält i våra kontaktformulär innehåller, i maximala fall namn, postadress, telefonnummer och mailadress.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?
All insamling av personuppgifter baseras på samtycke.

Ändamål med insamlingen?
De personuppgifter vi samlar in ämnas att användas för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?
Om du önskar ta del av dina lagrade personuppgifter kontaktar du vår personuppgiftsansvarig med din begäran.

Så raderar eller rättar du information
Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du vår personuppgiftsansvarig med din begäran.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke
Om du önskar begränsa användningen av dina lagrade personuppgifter eller återkalla ditt samtycke för användning av dessa kontaktar du vår personuppgiftsansvarig med din begäran.

Period som uppgifterna lagras
De personuppgifter som lagras sparar vi endast så länge de är nödvändiga och aktuella för vårt ändamål med behandlingen.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Fredric Gustafsson
+46 (0) 73 522 00 24
fredric@freddieg.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna
Fast Freddie Fabrication AB
556964-4619
Fridhemsgatan 64A
11246 Stockholm

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

X